top of page

Nejčastější obavy a otázky

Co je to přiměřené riziko?

Abychom mohli děti učit samostatnosti a zodpovědnosti, která pramení z přirozených důsledků, potřebují projít vlastní zkušeností, často pod dohledem, ale mimo dohled dospělé osoby.

Zvládnu to finančně?

Pestrost našich rodin je veliká.  Ve škole máme i mámy samoživitelky. Nejsme elitní školou a snažíme se o to, aby naše vzdělávání bylo dostupně. 

Snažíme se získávat finanční prostředky z jiných zdrojů (píšeme projekty, apod.)

Škola na horách - dostupnost

Děti k nám jezdí opravdu zdaleka. Starší vlaky i busy a kus pěšky. Často si děti vzájemně svážíme. 

Proč se u nás platí školné

Finanční prostředky do soukromého školství jsou podstatně menší než státního.

Je pro nás důležité mít dobře ohodnocený tým a malý počet dětí v pracovních skupinkách. V současné době připadá 15 dětí na jednoho pedagoga. 

Naučí se děti to, co ve státní škole?

Důvěřujeme vnitřní motivaci dětí k učení. Pedagogiku naší školy stále zdokonalujeme a směřujeme k tomu, aby děti dostaly potřebné znalosti a dovednosti, které k učení potřebují a zároveň se naučily kompetence potřebné pro život.

bottom of page